RMM: Retningslinjer

Velkommen: I er meget velkomne i den frivillige forening RMM. Vi skaber Ribes Middelalder Marked.

Vores nøgleord er: ” Autenticitet, lærerige aktiviteter og fællesskab”.

Vi er glade for, at I vil være med til at skabe noget unikt i Ribe, Danmarks ældste by, hvor middelalderen stadig er meget tydelig i bybilledet. Tilmelding kan ske under menu-punktet "Aktør" og/eller "Medhjælper" Yderligere information kan I få via facebook-siden eller via kontakt pr. mail: ribesmiddelaldermarked@gmail.com

I det følgende gør vi opmærksom på de retningslinjer, som RMM´s bestyrelse har godkendt.

I RMM skelner vi mellem to grupper af involverede, nemlig:

•Aktører: Middelalder godtfolk der sælger varer eller laver anden aktivitet med baggrund i middelalderen, med eller uden profit, men som udgangspunkt, altid som frivillige uden hyrer. En aktør kan sagtens være medlem af RMM og omvendt.

•Medhjælpere: Frivillige medhjælpere er automatisk, gratis og uforpligtede medlemmer, der udfører et stykke arbejde til gavn for RMM så som hjælp til opsætning af markedet, hjælp i en af RMM´ boder under markedet, nedtagning af markedet osv.

Generelt: RMM er en frivillig forening, der arrangerer et middelaldermarked af samme navn baseret på non-profit. Under markedet er det naturligvis vigtigt, at i frem for alt passer på publikums og jeres egen sikkerhed. Desuden er det essentielt, i forbliver tro mod RMM´s Koncept, der bygger på: Autenticitet, lærerige aktiviteter og fællesskab.

Salg: Aktøreres mulighed for indtjening består af deres ret til at sælge deres varer, via en salgsbod eller aktivitet med, undtagelsen er salg af mad og saft/vand til udskænkning. Salg af forseglede fødevarer er tilladt (sennep, honning m.m.). Uddeling af gratis smagsprøver er også tilladt. Optrædende kan aktører kan skabe en indkomst ved at lade ”hatten går rundt”. Hvis I tager en pris for jeres publikumsaktiviteter, så beskriv eventuelt den ønskede betaling sådan: 1 lille guldmønt = 10 kr. 1 stor guldmønt = 20 kr. 1 stor sølvmønt = 5 kr. Lad også betaling blive til formidling, leg og læring. Aktørerne er selv ansvarlige for indhentning af diverse tilladelser, forbindelse med salg af eksempelvis pels, skind og blankvåben.

Salg af mad og saft/vand til udskænkning: Alt salg af mad og drikke er kun tilladt efter aftale med RMM.

Salg af og dessert og små-mad så som æbler eller honningkager: RMM skal godkende salget og I indbetaler et "støtte-gebyr" på 250 kr. til RMMs konto for privilegiet. Madboder med salg af mad og drikke indbetaler 500 kr.

Hvis en gæst skulle gå hen og blive syg af den mad og/eller drikke I sælger, fraskriver RMM sig hermed alt ansvar. Det er bodholderne der selv er ansvarlig for den mad og drikke de sælger.

Aktørerne er selv ansvarlige for indhentning af diverse tilladelser i forbindelse med salg af alkoholiske drikke, dog skaffer RMM tilladelserne til salg generelt og salg af mad og drikke (herunder også alkohol) på markedsområdet.

Tilladelse til salg af mad og drikke, søges direkte via tilmeldingsblanketten.

Hvis I ønsker en dankortautomat, skal I selv bekoste denne. Kontakt Ribe Festudlejning, de kan efter aftale levere en trådløs dankort automat. Overvej desuden om I vil bruge mobilepay.  

RMM´s medlemmer har pligt og ret til at påpege eventuelle moderne salgsvarer (plastik, moderne genbrugsting m.m.) eller moderne genstande, som er synlige I jeres udstilling, samt at bede jer pakke disse genstande væk, da det strider mod nærværende retningslinjer. Vær bevidste om den store formidlings opgave i har som handlende.

Til aktører med lejrliv og håndværk: De aktører, som repræsenterer lejrliv og håndværk, opfordres til at være bevidste om deres vigtige rolle med at formidle dette. Alt lejrliv er formidling hvis man præsenterer det på bedste vis. At lave mad, passe børn, sysle eller bære en kurv med æbler fra A til B er med til at skabe liv og kan fortælle om livet i middelalderen. Tal med publikum om hvorfor I gør det I gør. Hvis I har et håndværk, så vis det frem og vær stolte af det I kan. Er der mulighed for publikumsaktivitet hos jer? I så fald, så inddrag meget gerne publikum. Nogen gange kan det være en stor oplevelse for publikum og deres børn blot at få lov til at røre, se og lugte, men generelt vil alle gerne prøve selv, hvis de får lov. Husk sikkerhed frem for alt.

Vi opfordrer jer til at tale sammen tværfagligt.

Ankomst: Oversigten over området vil blive sendt til jer pr. mail efterfølgende jeres tilmelding, hvis I ønsker det, ellers kan I se oversigtskort her under menu punktet; "Find vej". Pladsanvisning til jeres lejrområde på markedsområdet bliver dog først sendt, når vi har alle tilmeldingerne. Dette sker omkring en måned før markedet finder sted. Det er tilladt at køre på stierne på markedsområderne ved af- og pålæsning. Herudover er det ikke tilladt at køre gennem selve markedsområdet. Jeres bil/trailer/campingvogn parkeres på aktørområdet - hurtigst muligt efter aflæsning! Orienter jer på oversigtskortet omkring den offentlige vej hen til aktørområdet med aktør parkering. Når I er ankommet, skal I orientere jer grundigt på oversigtskortet, som I har får tilsendt pr. mail og som også findes i infoboden. Her ser I hvor jeres telt/lejr/bod skal placeres. I må gerne bruge pløkker til jeres telte, men I må ikke grave i jorden, og I skal reetablere området ved afrejse via almindelig ”omsorg” for græsplænen og stierne omkring jeres lejr/bod.

Parkering/bil/trailer osv.: Aktørområdet er primært til brug for aktørerne. Området ligger i forlængelse og lidt skjult, af markedspladsen. Her er plads til bil, trailer/campingvogn eller hestetrailer. Der er selvfølgelig parkering på eget ansvar. Området er ikke hegnet ind, men der vil være nattevagt, som patruljerer. Medlemmer af RMM, som hjælper til under markedet, men ikke har en bod/lejr/overnatter på området, må finde parkering rundt omkring i byen.

Ild: Hvis I ønsker at have åben ild, skal I benytte et bålfad. Aldrig bål og ild direkte på græsset. RMM forsøger at skaffe en form for underlag, evt. mindre marksten, som I kan ligge under bålfadene, for at undgå at svide græsset. RMM låner/lejer ildslukkere, som placeres strategisk på området, men tag også meget gerne jeres egne med - for en sikkerheds skyld.

Forplejning: RMM skaffer, så vidt muligt, sponsoreret forplejning til alle aktører og medlemmer, der deltager under markedet. Forplejningen vil sandsynligvis bestå af et udvalg af morgenmadsprodukter til lørdag og søndag morgen, samt grøntsager, korn- og melprodukter til middelalder madlavning. Alt dette, forhåbentlig samt kaffe og te, vil kunne afhentes i infoboden på tidspunkter, som RMM vil informere om, når tiden nærmer sig. Der bliver på ingen måde talte om helpension.

Dyr: Husk at lave en særskilt aftale med RMM angående heste og hestefold. Hvis I medbringer heste eller andre dyr, skal i oplyse om dette. I skal huske altid at anvende snor til hunde, også uden for åbningstiden. Heste skal være i fold om natten, og når de ikke ”optræder” sammen med deres ejer. Heste må rides og trækkes på stierne, ikke på græsset!

Sikkerhed: I skal sikre jer, at i kender flugtvejene og ved hvor brandslukker og førstehjælpskasserne befinder sig. Udforsk oversigtskortet. I skal altid tage det største hensyn til både jeres egen og publikums sikkerhed.

Rent og pænt: I har ansvar for at holde jeres lejr præsentabel under hele jeres ophold, også på aktørområdet. Når I afrejser, skal I forlade området i bedst mulig stand. Det er en fælles opgave og viser respekt over for dem, der udlåner området i god tro. Skulle medlemmer eller aktører tilknyttet RMM, mod al forventning, begå hærværk eller misbrug på selve området eller på genstande/installationer på området, vil der blive skrevet rapport og rettet henvendelse til rette vedkommende med en bøde via involvering af politi.

Efter åbningstid: Efter åbningstiden på markedet, er der mulighed for at tage privat initiativ til festivitas på aktørområdet blandt aktører og medlemmer. Markedspladsen med overnattende aktører skal have nattero kl. 21:00. Vi hensyn til borgerne i Ribe.

Rygning, solbriller og dåseøl: Under markedet er i altid autentisk klædt på fra top til tå. Med undtagelse af briller, høreapparat og lignende nødvendigheder er intet moderne synligt på jeres krop eller i jeres lejr. Hvis I har brug for at tale i telefon, smøre jer med solcreme eller andet moderne, skal det foregå på aktørområdet væk fra publikum. Færdes i inde i Ribe by, i middelalder dragt, repræsentere i stadig markedet. Vi forventer, i vil påtage jer at formidle middelalderen på et højt fagligt niveau, der ikke tillader neglelak, rygning eller solbriller. Selvfølgelig må vi alle gerne være moderne mennesker. Men når vi sætter os for, at fortolke middelalderen og formidle denne tidsalder til publikum, så har vi et ansvar for en viden, vi giver videre. Derfor er det vigtigt, at I skjuler det rigtig godt, når I ”snyder”. Støt op om at skabe en illusion af middelalderen. På aktørområdet og efter endt åbningstid gælder dette punkt ikke: (”Rygning, solbriller og dåseøl”). BRUG VENLIGST ASKEBÆGRE - TAK!

Praktisk: På aktørområdet findes brænde, toilet/bad og rindende drikkevand. Affaldscontainer findes også her. Brug denne affaldscontainer og ikke skraldespandene på markedet, de er primært til publikum. Hold området pænt og opryddet og henvend jer til servicefolkene, hvis brændet er ved at slippe op eller der opstår lignende problemer, hvor I har brug for hjælp. ”Den der ser problemet – ejer det!”: Det vil sige, at hvis du eksempelvis ser, at der er efterladt skrald på området, så gør noget ved det. Lad det ikke ligge til den næste, heller ikke hvis det ikke er dig, der er ophavsmanden/kvinden. Kontakt altid servicefolkene hvis du ikke selv kan ordne problemet.

Elektricitet?: Der er ikke mulighed for nem opkobling til elektricitet på området, ønsker I tilkobling til elektricitet, skal I selv bekoste dette.

I nødstilfælde/sikkerhed: Stands ulykken! - Kontakt derefter i første omgang politi eller brandvæsen direkte på hhv. tlf. 112 eller 114. Yd selv førstehjælp eller brandslukning hvor det er muligt. Kontakt herefter RMM´s sikkerhedsfolk og oplys om ulykken.

Samaritter: Ved mindre ulykker/uheld skal kan i besøge samaritterne. Orienter jer på oversigtskortet om hvor de holder til. Benyt jer af den ildslukker og den førstehjælps kasse som er i umiddelbar nærhed.

Problemer: Oplever I uoverensstemmelser med andre aktører, har I spørgsmål angående aktiviteter eller program i dagtimerne? Kontakt da venligst RMM´s nøglepersoner.

Desuden…:

Ris og Ros: Vi modtager gerne ris og ros men vær venligst konstruktive. I er velkomne til løbende at give os jeres input. Mail og Facebook tjekkes dagligt og beskeder besvares hurtigst muligt. Vær venligst konstruktiv.

Følg os på Facebook: ”Ribes Middelalder Marked: RMM"og skriv til os via mail: ribesmiddelaldermarked@mail.com

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Ribes Middelalder Marked:RMM